Bireysel Danışmanlık

BÜSÖD’den bireysel destek almak isteyen öğrenciler bir öngörüşme formu doldurarak, öngörüşme için randevu alırlar. Öğrencilerimiz, öngörüşme sonrasında ihtiyaç duyulduğunda, uzmanlarımız tarafından  bireysel danışmanlık hizmetine yönlendirilirler. Bireysel danışmanlık, haftada bir, 45 dakika süreyle birebir yapılan görüşmelerden oluşur. Öğrencinin BÜSÖD’de kısa süreli danışmanlık almasının yanı sıra ilgili kişi ve birimlere yönlendirilmesi de söz konusudur.