PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

 

BÜSÖD, öğrencilerin kendilerini tanımaları, yaşam becerileri, sorunlarla başa çıkma becerilerini geliştirmeleri için ve birey olarak toplum ile uyumlu yaşamalarına destek olmak üzere rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti sunar. Benzer amaçlarla öğrenciler için grup çalışmalarıseminerlerdüzenler; bilgilendirme amaçlı broşürler hazırlar ve kısa süreli ve odaklı bireysel danışmanlık hizmeti verir.

Psikolojik destek gerektiren konular şöyle özetlenebilir:

 

·         Üniversite yaşamına uyumda yaşanan zorluklar

·         Sınav kaygısı

·         İlişki sorunları

·         Depresyon

·         Öfke

·         Özgüven sorunları

·         Zaman yönetiminde yaşayan zorluklar

·         Verimli ders çalışamama

·         Dikkat toplama/ odaklanma sorunları

·         Yeme bozuklukları

·         Kayıp ve yas

·         Aile içi çatışmalar

·         Korkular

·         Madde bağımlılığı ve benzer konular.